Przejdź do treści

Skłod Rady Ślōnskigo Jynzyka

 1. Grzegorz Kulik – tłumacz literatury na język śląski, przewodniczący,
 2. prof. dr. hab. Jolanta Tambor – lingwistka, badaczka języka śląskiego i śląskiej świadomości
  etnicznej i językowej, wiceprzewodnicząca,
 3. Rafał Szyma – śląski pisarz, wiceprzewodniczący.
 1. Rafał Adamus – prezes Pro Loquela Silesiana,
 2. Grzegorz Buchalik – tłumacz literatury na język śląski,
 3. dr Artur Czesak – dialektolog, leksykograf, badacz języka śląskiego,
 4. Izolda Czmok-Nowak – dziennikarka telewizyjna,
 5. Pejter Długosz – prezes wydawnictwa Silesia Progress,
 6. Wojciech Glensk – muzyk, radiowiec,
 7. dr hab. Henryk Jaroszewicz – lingwista, kroatysta, badacz gramatyki współczesnych śląskich
  tekstów literackich,
 8. dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek – filolog klasyczny, komparatysta, śląski pisarz i tłumacz,
 9. Bogdan Kallus – autor „Słownika Gōrnoślōnskij Godki”,
 10. prof. dr. hab. Aleksandra Kunce – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, badaczka lokalności
  śląskiej,
 11. dr Marcin Maciołek – filolog polski, lingwista,
 12. Marcin Melon – śląski pisarz,
 13. Stanisław Neblik – śląski pisarz,
 14. dr. Karolina Pospiszil – literaturoznawczyni, badaczka literatury śląskiej,
 15. dr inż. Roman Ptak,
 16. Mirosław Syniawa – śląski pisarz, tłumacz poezji,
 17. dr Gabriel Tobor – tłumacz Nowego Testamentu na język śląski,
 18. Szczepan Twardoch – śląski pisarz.