Przejdź do treści

Ôświadczynie ws. weta ôd Prezydynta

(wersja polska poniżej)

Roztōmiyli,

chocioż latoś zaś my niy poradziyli przeprzić władz do tego, coby ślōnskimu jynzykowi prziznały status regijōnalnego, to niy przestowōmy widzieć dlō niego dobryj prziszłości.

Piyknie dziynkujymy ôsobōm, co przekludziyły propozycyjo zmiany gezecu bez Parlamynt, ôsobliwie posłance Mōnice Rosie i synatorce Halinie Biedzie. Dziynkujymy tyż europosłowi Łukaszowi Kohutowi za sparcie ze Strasburga i Bruksele.

Niy przestowōmy robić dlo naszego jynzyka, a Wy bydźcie zicher, że hned Polska ôficyjalnie dojzdrzi, że ôn je skorb, co go trza piastować.

Ślōnski jynzyk je jak berga, co jij niy trza uznanio ôd politykrōw, żeby istniała. Dejcie pozōr na berga.

Rada Ślōnskigo Jynzyka


Przyjaciele,

chociaż w tym roku znowu nam się nie udało przekonać władz do tego, aby śląskiemu językowi przyznały status regionalnego, to nie przestajemy widzieć dla niego dobrej przyszłości.

Bardzo dziękujemy osobom, które przeprowadziły propozycję zmiany ustawy przez Parlament, zwłaszcza posłance Monice Rosie i senatorce Halinie Biedzie. Dziękujemy też europosłowi Łukaszowi Kohutowi za poparcie ze Strasburga i Brukseli.

Nie przestajemy pracować dla naszego języka, a Wy bądźcie pewni, że wkrótce Polska oficjalnie dostrzeże, że jest on skarbem, który trzeba pielęgnować.

Ślōnski jynzyk je jak berga, co jij niy trza uznanio ôd politykrōw, żeby istniała. Dejcie pozōr na berga.

Rada Języka Śląskiego

Grafika: Dej pozōr na berga