Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Ślōnskigo Jynzyka

6 lutego 2024 roku odbyło się II posiedzenie Rady Ślōnskigo Jynzyka. Powołano na nim następujące zespoły:

  • zespół ds. edukacji, który zajmie się przygotowaniem programu nauczania języka śląskiego w szkole,
  • zespół ds. standaryzacji, który zajmie się rozstrzyganiem kwestii związanych z ustalaniem standardu języka śląskiego,
  • zespół ds. mediów, który weźmie na siebie reprezentację Rady na zewnątrz,
  • zespół ds. Śląska Opolskiego (nazwa robocza): zespół o charakterze administracyjnym, który zajmie się sprawami dziejącymi się w województwie opolskim, niekoniecznie widzianymi i rozumianymi we wschodniej części Górnego Śląska.

Podjęto też inicjatywę współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.